Brugerråd

Da Kontaktsted Bjerringbro er et uvisiteret Kontaktsted og åben for alle, er der ikke nedsat et fast brugerråd.

I stedet afholdes Hus-møder mellem  brugere og personale hver anden måned.

Her indgår planlægning af kommende aktiviteter.

Endvidere drøftes der på husmøderne et på forhånd fastlagt tema.

 

Koncept for bruger- pårørendesamarbejdet indenfor psykiatriområdet

Der er udarbejdet et samlet koncept for bruger- og pårørende samarbejdet indenfor psykiatriområdet.

Her kan du finde yderligere information og referat fra dialogmøderne.

Sidst opdateret: 16.07.2019